Materiały

NEWSLETTER

Chcemy wysyłać Ci materiały, przydatne dla liderów służb, osób zajmujących się duszpasterstwem lub pracujących w zespole.

archiwum

Konferencja Zdobywcy

Poprzez wiele lat organizowania Konferencji Zdobywcy zebraliśmy materiały dotyczące pracy wśród młodzieży przeznaczone dla liderów, współpracowników liderów oraz osób, które do tej służby się przygotowują. Zakres tematyki dotyczącej przywództwa jest na tyle szeroki, że może stanowić pomoc także dla liderów innych służb i to na wszystkich jej poziomach.

Nagrania z Konferencji Zdobywcy (już od 2006 roku) lub inne materiały do pracy z młodzieżą możesz zamówić pisząc na biuro@de-em.org.