Akademia Zdobywców

AKADEMIA ZDOBYWCÓW

Zainwestuj swój czas, doświadcz Boga, stań się zmianą!

Akademia Zdobywców jest projektem dla młodych ludzi w wieku 16- 25 lat. To roczny cykl spotkań, podczas których przygotowujemy młodych ludzi do służby – zarówno w teorii, jak i w praktyce. Podczas 6 trzydniowych zjazdów dowiesz się m.in. o tym, jak żyć w bliskiej relacji z Bogiem żyjąc pełnią tożsamości dziecka Bożego, jak żyć w atmosferze wiary, jak przewodzić sobie i innym, jak odkrywać i zrozumieć swoje powołanie oraz w jaki sposób czynić innych ludzi uczniami.

AZ to nie tylko wykłady, warsztaty i spotkania, ale również praktyki, które pozwolą Ci odnaleźć się w okolicznościach służby w Polsce. Część planu praktyk jest spersonalizowana tak, żeby każdy student mógł popracować nad osobistymi wyzwaniami.

Celem Akademii Zdobywców jest przygotowywanie do służby młodych ludzi oraz wyposażenie liderów służb. Marzymy o tym, by widzieć służbę, która:

→ jest oparta na Słowie Bożym,
→ jest pełna oddania wobec Boga i ludzi,
→ jest pełna pasji i poświęcenia,
→ szanuje autorytety,
→ wywiera autentyczny wpływ.

Pragniemy szkolić liderów, którzy wiedzą, że przywództwo zaczyna się od jakości ich życia.

Akademia Zdobywców jest projektem ściśle związanym z Kościołem w Polsce. Jest projektem Duszpasterstwa Młodzieży Kościoła Zielonoświątkowego i Misji Generacja Plus. Ma za zadanie być platformą komunikacji i współpracy pomiędzy wieloma kościołami, a jej studenci mają możliwość odbywania praktyk podczas krajowych zlotów, konferencji i misji.

Podczas Akademii Zdobywców

  • zdobędziesz wiedzę, na podstawie której można rozwijać indywidualne talenty i umiejętności,
  • będziesz miał możliwość praktycznego zastosowania nabytej wiedzy,
  • doświadczysz dyscypliny fizycznej, mentalnej i duchowej,
  • dbamy o to, abyś stał się świadectwem wysokich standardów moralnych,
  • doświadczysz działania Ducha Świętego,
  • będziesz mógł zawierać Boże przyjaźnie na długie lata,
  • wyposażymy Cię w narzędzia do planowania kolejnych lat swojego życia.

Akademia Zdobywców została założona w 2007 roku przez Arka i Julitę Rachwalskich– ówczesnych dyrektorów Duszpasterstwa Młodzieży. Od początku trwania projektu jego koordynatorem był Zbyszek Zarożny- obecny dyrektor DM. Przez ten czas AZ zdołał wyszkolić wielu liderów, którzy z powodzeniem służą Kościołowi w wielu miastach w Polsce. Otwarto oddziały w Gdańsku, Szczecinie, Żorach, Warszawie, Katowicach i Krotoszynie.

Akademia Zdobywców została założona z wiarą, że dzięki temu szkoleniu możemy zainspirować Ciebie do prowadzenia wysokiej jakości życia oraz wywierania wpływu na otaczającą rzeczywistość.


Jeżeli zastanawiasz się, jak służyć Bogu i co zrobić ze swoją przyszłością, wstąp do Akademii Zdobywców. Jest ona wyjątkową okazją, dzięki której możesz stać się człowiekiem odpowiadającym na potrzeby pokolenia i dokonującym zmian w swoim i jego życiu. Do tej pory przez Akademię ponad 110 osób, a jej Staff to ludzie przepełnieni pragnieniem, by młodzież żyła głosząc przesłanie o Jezusie Chrystusie, Zbawcy świata. Zachęcamy, módl się, bo być może AZ jest dla Ciebie. Jeżeli tak, wierzymy, że już niedługo się spotkamy.

PROGRAM

Roczne szkolenie w trybie zaocznym bez opuszczania lokalnego kościoła

Akademia Zdobywców to cykl 6 zjazdów w roku, które odbywają się od czwartkowego wieczoru do sobotniego popołudnia. Każdy zjazd porusza ważne w kontekście życia z Bogiem i służby tematy. Podczas zjazdów odbywać się będą wykłady, warsztaty, wieczory modlitwy i uwielbienia.
Program tematyczny zjazdów oraz przykładowe tematy.

I Tożsamość
Kim jest Bóg? Kim jesteśmy my? Nasza pozycja w Jezusie.

II Charakter
Codzienna dyscyplina. Dlaczego potrzebujemy przemiany charakteru?

III Umysł
Przemieniony umysł. Życie wiarą.

IV Duch Święty
Czym jest życie w pełni Ducha Świętego?

V Przywództwo
Wywieranie wpływu. Boże autorytety i powołanie. Zasady przywództwa.

VI Rzeczywistość życia w służbie
Życie w służbie pełno- i niepełnowymiarowej.

Program obejmuje także praktyki do realizacji podczas roku szkolnego i wakacji, m.in. wolontariat podczas Konferencji Momentum, udział i pomoc w organizacji misji Generacji Plus, udział w Konferencji Zdobywcy oraz zorganizowanie akcji ewangelizacyjnych w szkołach lub ośrodkach pomocy i inne.

Po każdym zjeździe studenci mają „zadania domowe” oparte na osobistym przepracowaniu lektury tematycznej odnoszącej się do obszaru poruszanego na zjazdach. Prace pisemne mają charakter osobisty i pozwalają kadrze zrozumieć potrzeby i miejsce, w którym jest student. Relacje mają charakter mentorski więc każdy uczestnik AZ będzie miał swojego opiekuna, który poprowadzi go w realizacji osobistych wyzwań.

Zjazdy tej edycji Akademii Zdobywców ponownie będą odbywać się w Krotoszynie woj. Wielkopolskie.

Koszt szkoły to 850 zł (płatne z góry). Organizatorzy zapewniają wszystkie materiały oraz zakwaterowanie.

Świadectwa absolwentów

Opinie pastorów i liderów

ZGŁOSZENIA

Formularze zgłoszeniowe

Osoby chcące zapisać się do Akademii Zdobywców prosimy o przesłanie nam zgłoszenia i kwestionariusza dotychczasowej służby. Dokumenty mogą być wysłane zarówno listownie na adres Duszpasterstwa Młodzieży jak również w formie skanów na adres az@de-em.org

Zgłoszenie do Akademii Zdobywców

Kwestionariusz dotyczący dotychczasowej służby