4 zasady prorokowania - Ian Green

Chciałbym rozpocząć wykład od 2 rozdziału Dziejów Apostolskich (Dz 2,17-21).…