Jak rozpoznać swoje powołanie - Andrzej Luber

Rozpoczynając ten wykład chciałbym podkreślić trzy zasadnicze rzeczy: Czytając…