Akademia Zdobywców

AKADEMIA ZDOBYWCÓW

Zainwestuj swój czas, doświadcz Boga, stań się zmianą!

Akademia Zdobywców jest projektem dla młodzieży w wieku 16- 23 lata. To roczny cykl spotkań, podczas których przygotowujemy młodych ludzi do służby- zarówno w teorii, jak i w praktyce. Podczas 5 trzydniowych zjazdów dowiesz się m.in. o tym, jak żyć w bliskiej relacji z Bogiem, jak żyć w atmosferze wiary, jak przewodzić sobie i innym oraz w jaki sposób czynić innych ludzi uczniami.

AZ to nie tylko wykłady i spotkania, ale również praktyki, które pozwolą Ci odnaleźć się
w okolicznościach służby w Polsce.

Celem Akademii Zdobywców jest przygotowywanie do służby młodych ludzi. Marzymy o tym, by widzieć służbę, która :

– jest oparta na Słowie Bożym,
– jest pełna oddania wobec Boga i ludzi,
– jest pełna pasji i poświęcenia,
– szanuje autorytety,
– wywiera autentyczny wpływ.

Pragniemy szkolić liderów, którzy wiedzą, że przywództwo zaczyna się od jakości ich życia.

Akademia Zdobywców jest projektem ściśle związanym z Kościołem w Polsce. Jest projektem Duszpasterstwa Młodzieży Kościoła Zielonoświątkowego i Misji Generacja Plus. Ma za zadanie być platformą komunikacji i współpracy pomiędzy wieloma zborami, a jej studenci mają możliwość odbywania praktyk podczas krajowych zlotów, konferencji i misji.

Podczas Akademii Zdobywców

  • zdobędziesz wiedzę, na podstawie której można rozwijać indywidualne talenty i umiejętności,
  • będziesz miał możliwość praktycznego zastosowania nabytej wiedzy,
  • doświadczysz dyscypliny fizycznej, mentalnej i duchowej,
  • dbamy o to, abyś stał się świadectwem wysokich standardów moralnych,
  • doświadczysz działania Ducha Świętego,
  • będziesz mógł zawierać Boże przyjaźnie na długie lata,
  • wyposażymy Cię w narzędzia do planowania kolejnych lat swojego życia.

Akademia Zdobywców została założona w 2007 roku przez Arka i Julitę Rachwalskich– ówczesnych dyrektorów Duszpasterstwa Młodzieży. Od początku trwania projektu jego koordynatorem był Zbyszek Zarożny- obecny dyrektor DM. Przez ten czas AZ zdołał wyszkolić wielu liderów, którzy z powodzeniem służą Kościołowi w wielu miastach w Polsce. Otwarto oddziały w Gdańsku, Szczecinie, Żorach, Warszawie, Katowicach i Krotoszynie.

Akademia Zdobywców została założona z wiarą, że dzięki temu szkoleniu możemy zainspirować Ciebie do prowadzenia wysokiej jakości życia oraz wywierania wpływu na otaczającą rzeczywistość.


Jeżeli zastanawiasz się, jak służyć Bogu i co zrobić ze swoją przyszłością, wstąp do Akademii Zdobywców. Jest ona wyjątkową okazją, dzięki której możesz stać się człowiekiem odpowiadającym na potrzeby pokolenia i dokonującym zmian w swoim i jego życiu. Do tej pory przez Akademię ponad 110 osób, a jej Staff to ludzie przepełnieni pragnieniem, by młodzież żyła głosząc przesłanie o Jezusie Chrystusie, Zbawcy świata. Zachęcamy, módl się, bo być może AZ jest dla Ciebie. Jeżeli tak, wierzymy, że już niedługo się spotkamy.

PROGRAM

Roczne szkolenie w trybie zaocznym bez opuszczania lokalnego kościoła

Akademia Zdobywców to cykl 5 zjazdów w roku, które odbywają się od czwartkowego wieczoru do sobotniego popołudnia. Każdy zjazd porusza ważne w kontekście życia z Bogiem i służby tematy. Podczas zjazdów odbywać się będą wykłady, warsztaty, wieczory modlitwy i uwielbienia.
Program tematyczny zjazdów:

1. Boże Królestwo i osobiste życie lidera.2. Moc przemienionego umysłu. Zasady przywództwa.3. Komunikacja z Bogiem. Rzeczywistość życia w służbie.4. Życie wiarą. Czynienie uczniami.5. Usługiwanie w mocy. Proces wzrostu.

Program obejmuje także praktyki do realizacji podczas roku szkolnego i wakacji, m.in. wolontariat podczas Konferencji Momentum, udział i pomoc w organizacji misji Generacji Plus, udział w Konferencji Zdobywcy oraz zorganizowanie akcji ewangelizacyjnych w szkołach i ośrodkach pomocy i inne.

Świadectwa absolwentów

Opinie pastorów i liderów

ZGŁOSZENIA

Formularze zgłoszeniowe

Osoby chcące zapisać się do Akademii Zdobywców prosimy o przesłanie nam zgłoszenia i kwestionariusza dotychczasowej służby. Dokumenty mogą być wysłane zarówno listownie na adres Duszpasterstwa Młodzieży jak również w formie skanów na adres az@de-em.org

Zgłoszenie do Akademii Zdobywców

Kwestionariusz dotyczący dotychczasowej służby