Witamy na stronie Projektu Zdobywcy

Trafiłeś na stronę adresowaną do przywódców, liderów oraz animatorów ruchów młodzieżowych.

Zdobywcy to jeden z projektów Duszpasterstwa Młodzieży Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce, w którym zajmujemy się szkoleniem liderów, przywódców oraz wszystkich tych, którzy pracują wśród młodzieży. Jest adresowany do różnych denominacji i organizacji chrześcijańskich a swoim zasięgiem obejmuje zarówno Polskę jak i kraje, do których wysyłamy misjonarzy.

Naszym pragnieniem jest tworzyć pokolenie liderów mających charakter zdobywcy. Inspirację czerpiemy ze słów, które Bóg wypowiedział do Jozuego:

Bądź mocny i mężny, bo ty oddasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą przysiągłem dać ich ojcom. Przekazuję ci: bądź mocny i mężny! Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz

Księga Jozuego 1,6 i 9

Wierzymy w silnych liderów, poddanych Jezusowi i żyjących w przymierzu z Bogiem, w pokolenie liderów, którzy swoje życie opierają na wartościach chrześcijańskich tworząc kulturę pełną pasji, poświęcenia, odpowiedzialności, entuzjazmu, honoru, ofiarności we wszystkim, co robią.

Projekt Zdobywcy jest jednym z projektów realizowanych w ramach działalności Duszpasterstwa Młodzieży Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce.
Więcej informacji o działalności Duszpasterstwa znajdziesz na www.de-em.org

Czym się zajmujemy?
Akademia Zdobywców Akademia Zdobywców
Szkolenie dla liderów odbywające się w trybie zaocznym.
Konferencja Zdobywcy Konferencja Zdobywcy
Pięciodniowe szkolenie przeznaczone dla przywódców, liderów oraz wszystkich tych, którzy zajmują się pracą z młodzieżą.
Zdobywcy Świata Zdobywcy Świata
Wyjazdy misyjne poza granice naszego kraju.
Szkolenia w okręgach Szkolenia w okręgach
Umożliwiają ciągłe doskonalenie liderskiego warsztatu oraz rozwijanie powołania.