O nas

Trafiłeś na stronę adresowaną do przywódców, liderów oraz animatorów ruchów młodzieżowych.

Zdobywcy to jeden z projektów Duszpasterstwa Młodzieży Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce, w którym zajmujemy się szkoleniem liderów, przywódców oraz wszystkich tych, którzy pracują wśród młodzieży. Jest adresowany do różnych denominacji i organizacji chrześcijańskich a swoim zasięgiem obejmuje zarówno Polskę jak i kraje, do których wysyłamy misjonarzy.


AKTUALNOŚCI
O NAS

Projekt Zdobywcy

Naszym pragnieniem jest tworzyć pokolenie liderów mających charakter zdobywcy. Inspirację czerpiemy ze słów, które Bóg wypowiedział do Jozuego:

„Bądź mocny i mężny, bo ty oddasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą przysiągłem dać ich ojcom. Przekazuję ci: bądź mocny i mężny! Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz” Księga Jozuego 1,6 i 9

Wierzymy w silnych liderów, poddanych Jezusowi i żyjących w przymierzu z Bogiem, w pokolenie liderów, którzy swoje życie opierają na wartościach chrześcijańskich tworząc kulturę pełną pasji, poświęcenia, odpowiedzialności, entuzjazmu, honoru, ofiarności we wszystkim, co robią.
Projekt Zdobywcy jest jednym z projektów realizowanych w ramach działalności Duszpasterstwa Młodzieży Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce.

Więcej informacji o działalności Duszpasterstwa znajdziesz na www.de-em.org.

Zmiana jest możliwa, jeśli zacznie się od Ciebie

KONTAKT

Skontaktuj się z nami